Privacybeleid

Florence Beauty and Nails, gevestigd aan Kelvinstraat 7 6601HH Wijchen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.florencebeautyandnails.nl
Kelvinstraat 7
6601HH Wijchen
TEL: +31246451059

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld voor Florence Beauty and Nails. De functionaris is te bereiken via administratie@florencebeautyandnails.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Florence Beauty and Nails verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– bestelgeschiedenis
– leveringsinformatie
– betalingsgeschiedenis
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@florencebeautyandnails.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Florence Beauty and Nails verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Florence Beauty and Nails analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Florence Beauty and Nails volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– Florence Beauty and Nails verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Florence Beauty and Nails neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Florence Beauty and Nails) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Florence Beauty and Nails bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We bewaren uw gegevens zolang als nodig is om potentiële fraude en andere overtredingen te voorkomen en/of te rapporteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Florence Beauty and Nails verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Florence Beauty and Nails blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Florence Beauty and Nails gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Florence Beauty and Nails gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: WooCommerce
Naam: wc_cart_hash_#
Functie: Hierdoor blijven items opgeslagen in het winkelwagentje.
Bewaartermijn: Doorlopend
——————————————
Cookie: WooCommerce
Naam: wc_fragments_#
Functie: Niet-geclassificeerd
Bewaartermijn: 1 sessie
——————————————
Cookie: Futy
Naam: active_widget
Functie: Nodig om de chatfunctie te laten werken.
Bewaartermijn: 1 sessie
——————————————
Cookie: Futy
Naam: fy_sk
Functie: Nodig om de chatfunctie te optimaliseren.
Bewaartermijn: 1 sessie
——————————————
Cookie: Futy
Naam: fy_vk
Functie: Nodig om de chatfunctie te laten werken.
Bewaartermijn: Doorlopend
——————————————
Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over de manier waarop de bezoeker de website gebruikt.
Bewaartermijn: 2 jaar
——————————————
Cookie: Google Analytics
Naam: _ga_#
Functie: Gebruikt door Google Analytics om gegevens te verzamelen over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data van het eerste en meest recente bezoek.
Bewaartermijn: 2 jaar
——————————————
Cookie: Google Analytics
Naam: _gat
Functie: Gebruikt door Google Analytics om de gevraagde snelheid te verlagen.
Bewaartermijn: 1 dag
——————————————
Cookie: Google Analytics
Naam: _gid
Functie: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over de manier waarop de bezoeker de website gebruikt.
Bewaartermijn: 1 dag
——————————————
Cookie: Google Analytics
Naam: _pk_id#
Functie: Verzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website en welke pagina’s zijn gelezen.
Bewaartermijn: 1 jaar
——————————————
Cookie: Piwik Analytics
Naam: _pk_ses#
Functie: Gebruikt door Piwik Analytics Platform om paginaverzoeken van de bezoeker tijdens de sessie te volgen.
Bewaartermijn: 1 dag
——————————————
Cookie: Google Analytics
Naam: Collect
Functie: Wordt gebruikt om gegevens over het apparaat en het gedrag van de bezoeker naar Google Analytics te sturen. Volgt de bezoeker over de diensten en marketingkanalen.
Bewaartermijn: 1 sessie
——————————————
Cookie: Facebook Pixel
Naam: _fbp
Functie: Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals real-time biedingen van derden adverteerders.
Bewaartermijn: 3 maanden
——————————————
Cookie: Google AdSense
Naam: _gcl_au
Functie: Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met advertentie-efficiëntie op websites die gebruik maken van hun diensten.
Bewaartermijn: 3 maanden
——————————————
Cookie: Facebook
Naam: fr
Functie: Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals real time bieden van derden adverteerders.
Bewaartermijn: 3 maanden
——————————————
Cookie: Facebook
Naam: tr
Functie: Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals real time bieden van derden adverteerders.
Bewaartermijn: 1 sessie
——————————————
Cookie: Futy
Naam: futy_ga_client
Functie: Niet-geclassificeerd
Bewaartermijn: Doorlopend
——————————————
Cookie: Futy
Naam: widget_activity
Functie: Niet-geclassificeerd
Bewaartermijn: 1 sessie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Florence Beauty and Nails en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@florencebeautyandnails.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Florence Beauty and Nails wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Florence Beauty and Nails neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Al onze beveiliging rondom alle processen waar jouw persoonsgegevens onderdeel van zijn beschreven in ons handboek over het beleid van gegevens bescherming binnen Florence Beauty and Nails. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@florencebeautyandnails.nl

Selecteer een Afleverpunt